dhoma e testimit të temperaturës

Bllokoni makinën për testimin e jetës

Testues i fortësisë

Gjeneratori i shkarkimit elektrostatik

Projektori kuadratik

Makinë lazer

Testues i llakut të kripës

Bllokuesi i kontrollit të jetës

Mjedisi i ndërmarrjes